Pogoji poslovanja

1 Splošno

Pogoji poslovanja Elshop (v nadaljevanju: pogoji) določajo pogoje poslovanja v zvezi z nakupom in prodajo izdelkov, ki jo izvaja podjetje ELMITEL d.o.o,, Orehovci 1a, 9250 Gornja Radgona (v nadaljevanju: ponudnik).

»Uporabnik« Trgovine Elshop je oseba (pravna ali fizična), ki je obiskala oz. uporablja spletno trgovino Elshop.

»Kupec« je vsak uporabnik, ki opravi nakup izdelkov v trgovini Elshop.

»Prodajna pogodba« je pogodba, s katero se ponudnik zavezuje, da bo izdelek, ki ga prodaja, izročil kupcu tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, kupec pa se zavezuje, da bo podjetju plačal kupnino. 

Kupec opravlja nakupe z vpisanim e-naslovom in geslom, ki ga pridobi z registracijo na naslovu https://elshop.eu/si/login.2 Informacije o ponudniku

Ponudnik in njegov sedež:

ELMITEL inženiring d.o.o.

Naslov: Orehovci 1a, 9250 Gornja Radgona

Matična številka: 6279643000

ID št. za DDV: SI53118855

Transakcijski račun:

SI56 0254 5026 0211 462 (NLB d.d.)

Direktor: Matej Šerc

Telefonska številka: 02 564 88 60

Elektronski naslov: info@elshop.eu

3 Postopek nakupa

3.1 Prijava oziroma registracija naročnika

Obstoječi uporabnik – prijava

Obstoječi uporabnik se v Elshop prijavi tako, da vpiše svoj e-naslov in geslo v »Prijava« na vrhu strani, ter klikne »Prijava«. S prijavo v Elshop se strinjate s temi pogoji poslovanja.

Nov uporabnik – registracija

V primeru, da uporabnik še nima svojega računa, lahko opravi registracijo na naslovu https://elshop.eu/si/login skladno z določili teh Splošnih pogojev

3.2 Postopek nakupa preko spleta (elshop.eu)

Izbor izdelkov za naročilo

Za nakup mora uporabnik dodati izdelek v nakupovalno košarico s klikom na gumb »V košarico«. V nakupovalni košarici se nahaja blago, ki ga je izbral naročnik. Uporabnik lahko v košarici poljubno dodaja ali odstranjuje izbrano blago.

Potrditev in zaključek nakupa

S klikom na gumb »Naroči« v nakupovalni košarici je naročnik preusmerjen na naslednje korake nakupnega procesa,

4 Možnosti nakupa, način plačila

Pogoj, da lahko uporabnik kupi izdelke, je, da ima v spletni trgovini Elshop ustvarjen uporabniški račun ter da je izdelke, ki jih želi kupiti, dodal v košarico.

Spletna trgovina Elshop sprejema plačila z nakazilom preko TRR ter preko sistema PayPal.

5 Dostava

Po oddaji naročila uporabnik po elektronski pošti prejme potrditev naročila s seznamom naročenih izdelkov. Potrditev naročila vsebuje tudi številko naročila, katero je dolžan kupec uporabljati v komunikaciji s ponudnikom.

Ponudnik si pridržuje pravico, da ko v primeru morebitnih izrednih okoliščin dobava izdelka ni mogoča (nedobavljivost, carinski postopki) kupcu ponudi enak primerljiv izdelek.

Nevarnost za izgubo ali poškodovanje odposlanega blaga preide s ponudnika na kupca, ko ta blago fizično prejme ali ko blago fizično prejme tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen imenuje kupec.7 Odstop od pogodbe in vračilo izdelka

Kupec potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema izdelka ali kadarkoli pred prevzemom izdelka podjetju sporoči (na kontaktni e-naslov: podpora@elshop.eu), ali po pošti s podpisano izjavo, da odstopa od pogodbe o nakupu izdelka, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti prvi dan po datumu prevzema.

Pri prodajni pogodbi začne odstopni rok iz prejšnjega odstavka teči z dnem, ko:

• potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad izdelkom,

• potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom izdelka, če je predmet pogodbe več kosov izdelkov, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu,

• potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom izdelka, če je dostava izdelkov sestavljena iz več pošiljk ali kosov,

• potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom izdelka, če je dostava izdelkov v določenem obdobju redna.

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek posredovanja (pošiljanja) izdelkov. V primeru, da kupec vrne izdelek na stroške prodajalca, mu le ta obračuna stroške pošiljanja po ceniku dostavne službe Pošte Slovenije. Izdelke je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe o nakupu izdelkov. Če potrošnik morda izdelek že začne uporabljati ali če pri tehničnih izdelkih posamezne komponente odpre ali sestavlja, odstop od pogodbe več ni možen.

Prejete izdelke mora vrniti nepoškodovane in v nespremenjeni količini ter v originalni embalaži, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Proizvajalec izdelka predpiše tudi njegovo originalno embalažo (v skladu s 36. členom Zakona o varstvu potrošnikov). Ker je embalaža sestavni del izdelka, jo je prav tako treba priložiti tako, kot je bila v prvotnem stanju v času prejetja izdelka (nepoškodovano in v nespremenjeni količini).

Vračilo vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe oz. prejema izdelka. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun. Vračilo plačila v gotovini ni mogoče.

Vrnitev prejetega izdelka podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe o nakupu izdelkov. V primeru, da se je naročnik ob nakupu izdelka zavezal, da naročniškega razmerja za telekomunikacijske storitve prodajalca ne bo prekinil določeno časovno obdobje pa pride do odstopa od pogodbe o nakupu izdelka, se med strankama vzpostavi stanje, kot je bilo pred nakupom izdelka (vezava naročniškega razmerja se ne sklene, odstop od pogodbe o nakupu izdelka ne pomeni odstopa od pogodbe za telekomunikacijske storitve).

Možnost odstopa od pogodbe ne velja za programsko opremo, avdio in video nosilce ali če je potrošnik odprl varnostni pečat.8 Reklamacije, garancija in servisiranje izdelkov

Zahtevke za uveljavljanje morebitnih reklamacij, servisov in garancij, ki se nanašajo na odkupljene izdelke, naročniki posredujejo ponudniku.8.1 Reklamacije

Kupec lahko reklamacije, zahtevke oziroma pripombe posreduje v rokih in na način, kot določa veljavna zakonodaja, pisno na naslov: ELMITEL d.o.o., Orehovci 1a, 9250 Gornja Radgona, s pripisom »Reklamacija: Elshop«.

V primeru zahtevka naročnika, ki se nanaša na jamčevanje ponudnika iz naslova napake na izdelku oziroma garancije, je naročnik dolžan priložiti tudi izdelek v originalni embalaži z vso pripadajočo dokumentacijo. Izdelek mora naročnik vrniti nerabljen, nepoškodovan, v nespremenjeni količini in v originalni embalaži. Stroške vračila blaga krije kupec. Reševanje reklamacij bo potekalo v skladu z določili veljavne zakonodaje.8.2 Garancija in servis

Za vse izdelke se ponudnik zavezuje zagotoviti ustrezno zakonsko pogojeno dokumentacijo. Vsa garancijska dela v času garancije in po izteku garancijskega roka izvajajo pooblaščeni servisi.

Garancijo je možno uveljavljati z garancijskim listom in s predložitvijo kopije računa ter ob upoštevanju navodil dajalca garancije. Naročnik lahko uveljavlja garancijo za izdelek samo v garancijskem roku, ki je naveden na garancijskem listu ali računu. Podatki o tem se nahajajo v garancijskem listu ali na računu, poleg tega pa se lahko uporabnik seznani z najnovejšimi podatki o zastopnikih, uvoznikih in pooblaščenih serviserjih tudi tako, da kontaktira ponudnika na telefonsko številko: 02 564 88 60 ali e-mail naslov: podpora@elshop.eu.

Ponudnik ne odgovarja: 

• za napake oz. poškodbe na blagu, ki nastanejo zaradi običajne rabe izdelka ali poškodovanja izdelka s strani kupca oz. zaradi nepravilne rabe izdelka s strani kupca, 

• za napake na izdelku, ki so bile kupcu ob sklenitvi pogodbe znane ali mu niso mogle ostati neznane, 

• za stvarne napake na izdelku, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bil izdelek izročen.9 Varstvo osebnih podatkov

Z registracijo ali prijavo naročnik dovoljuje, da ponudnik kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vse posredovane podatke in podatke o vsebini nakupov obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). 

Ponudnik zagotavlja, da osebne podatke članov in vse ostale podatke zbrane v postopku registracije ščiti pred razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam. Kontaktni podatki, ki so potrebni za dostavo izdelka, bo ponudnik posredoval dostavni službi. 

Ponudnik bo osebne podatke uporabil za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo. 

Naročnik z izpolnitvijo obrazca in s sprejetjem teh splošnih pogojev tudi potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami ZVOP-1. Ponudnik bo hranil osebne podatke le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali oziroma do preklica naročniškega razmerja. 10 Končne določbe

Ti pogoji poslovanja začnejo veljati z dnem objave na spletni strani elshop.eu.

Ponudnik lahko te pogoje poslovanja v času veljavnosti spremeni. Spremenjeni pogoji poslovanja začnejo veljati z dnem objave na spletni strani elshop.eu in so s tem dnem za uporabnike spletnega mesta zavezujoči.

Slike izdelkov so simbolične.  Za morebitne napake ali netočnost podatkov na spletnih straneh ne odgovarjamo.V Orehovcih, dne 1.3.2016

ELMITEL d.o.o.

Direktor: Matej Šerc